پرسش خود را بپرسید

چند فعل ناگذر (لازم) و چند فعل گذرا (متعدي) دارد؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٩

عبارت

 «دور او چرخي زد. چانه ي تُم را گرفت. دهانش را باز کرد. دندانهايش را نگاه کرد. آرنجش را تا کرد و باز کرد تا عضلاتش را ببيند.» 

چند فعل ناگذر (لازم) و چند فعل گذرا (متعدي) دارد؟
 

١,٣٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

البته اگر برداشت ما از جمله آخر  به  چم  (تا به عضلاتش نگاه کند) باشد گذرا به متمم است.

١٢,٥٣٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
١ ماه پیش

فعل در جمله اول ناگذر است،در  مابقی جمله ها گذرا به مفعول است ،

١٢,٥٣٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما