پرسش خود را بپرسید

ضرب المثل فارسی معادل " "All that glitters is not gold.""

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦١

ضرب المثل فارسی معادل

 " "All that glitters is not gold.""

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

- هر گِردی گردو نیست.

- هر کی سیبیل داره بابات نیست.

* این ضرب المثل انگلیسی از اواخر قرن نوزدهم وارد زبان شده است و نشان می دهد که ظاهر چقدر می تواند فریبنده باشد. در این قرن،  معدنچیان طلا در غرب سنگ های متمایل به زرد و درخشان را شناسایی می کردند و فکر می کردند که طلا است. اما در واقع این سنگ های بی مصرف و برنزی رنگ چیزی جز سنگ نور نبودند. آنها مثل هر کس دیگر که فکر می کند چیز قشنگ و با ارزشی پیدا کرده است ولی بعد متوجه می شود که قشنگی و ارزش آن، چیزی جز دروغ نیست، ناراحت می شدند.بر اساس همین ضرب المثل، او هنری  O Henry)، داستان نویس معروف آمریکایی، داستانی به نام «طلایی که می درخشید» نوشت که در آن افراد به راحتی گول چیزهایی را می خورند که آنها را برای رسیدن به پول تشویق می کند. 
مأخذ: سایت تلماج

١٣,٨٦٢
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٢٨
برنزی
١٤٤
تاریخ
٢ ماه پیش
عکس پرسش

هر گِردی گردو نیست.

٨,٨٦٥
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما