پرسش خود را بپرسید

بعد از کاما کدوم گزینه میآید ؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦٥

Mars, the fourth planet from the Sun, ...... of sky gazers.

٢٠ %

which has been a source of mars fascination for untold generations

١ پاسخ
٦٠ %

has been a source of human fascination for untold generations

٣ پاسخ
٢٠ %

had been untold a source of human fascination for generations

١ پاسخ
٠ %

has been sourcing the of humans fascinated for untold generations

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,٤٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما