پرسش خود را بپرسید

فرق بین other و another

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٨٤

فرق بین other و another در چیه؟

٣٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"Other" به عنوان صفت یا ضمیر مصدری برای اشاره به چیزهای بیشتر یا مختلف از چیزهای قبلی استفاده می‌شود.
There are many books on the shelf, but the other books are in the closet. (تعداد زیادی کتاب روی قفسه است، اما کتاب‌های دیگر در کمد هستند.)

"Another" به معنای یکی دیگر یا یکی از چیزهای مشابهی که قبلاً بحث شده‌است، استفاده می‌شود.
I already ate a piece of cake, but I'd like another piece. (من قبلاً یک برش کیک خوردم، اما دوست دارم یک برش دیگر بخورم.)

تاریخ
٣ ماه پیش

Another  میگه یکی  دیگه تو همین مایه ها

Other میگه چندتا  دیگه و نیازم  نیست  تو همون مایه ها باشه با ازادی بیشتری بده بیاد

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ ماه پیش

"دیگری" یا another  همیشه مفرد است و چیز خاصی را توصیف نمی کند. "دیگر" یا other برای اسامی جمع و غیر  قابل شمارش که عام هستند استفاده می شود. ما فقط از  the other  برای اشاره به اسامی خاص استفاده می کنیم.

نکته دیگر اینکه other ضمیر یا pronoun است در حالیکه the other صفت اشاره یا determiner است.

١٨,٠٨٧
طلایی
١٣
نقره‌ای
٣١٢
برنزی
١٥٢
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما