پرسش خود را بپرسید

کدام دو بيت با هم، ارتباط معنايي دارد؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٨٤

 با توجه به ادبيات، کدام دو بيت با هم، ارتباط معنايي دارد؟

٠ %

1) سر گرگ بايد هم اول بريد نه چون گوسفندان مردم دريد

٠ %

2) بسوزند چوب درختان بي بر سزا خود همين است مر بي بَري را

٠ %

3) از جام عافيت، مي نابي نخورده ام وز شاخ آرزو، گل عيش نچيده ام

٠ %

4) نه سايه دارم و نه بر، بيفکنندم و سزاست اگر نه بر درخت تَر کسي تبر نمي زند

٣,٣٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٧٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام. ابیات 2 و 4. هر دو به بی ثمر و بی میوه بودن درخت و جزای آن که همانا  سوزاندن وبریدن آن است اشاره می کنند.

تاریخ
٣ ماه پیش

گزینه دو و چهار

١٥,٧٦٢
طلایی
١٢
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
٢١٧
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما