پرسش خود را بپرسید

معنی all by myself چیست؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٤٠

معنی all by myself چیست؟ با ذکر مثال

٩٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٢

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت "all by myself" به چند معنی مختلف ترجمه می‌شود، از جمله:

 • تنها: به معنی بدون همراه یا بدون هیچ کس دیگر
 • به تنهایی: به معنی بدون کمک دیگران یا با اتکا به خود
 • خود به خود: به معنی بدون دخالت عامل خارجی یا به طور اتفاقی

معنی دقیق این عبارت به context جمله‌ای که در آن استفاده می‌شود بستگی دارد.

مثال‌ها:
 • "I was all by myself in the big city." (من در شهر بزرگ کاملاً تنها بودم.) - در این جمله، "all by myself" به معنی "تنها" است.
 • "She built the house all by herself." (او خانه را به تنهایی ساخت.) - در این جمله، "all by myself" به معنی "به تنهایی" است.
 • "The door opened all by itself." (در به طور خود به خود باز شد.) - در این جمله، "all by myself" به معنی "خود به خود" است.
١,٤٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٦
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

یعنی همه کارها و همه چیز از خودم بوده و هست،  همه رو خودم انجام دادم، انجام دادن بدون کمک ، از طرفی قبول کردن مسئولیت همه کارهایی که انجام داده ام هم میتونه باشه. 

١,٠٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
١ ماه پیش

کارها را بدون  کمک کسی انجام دادن 

٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش

عبارت "all by myself" به معنای انجام یک کار یا انجام یک فعالیت بدون کمک یا همراهی دیگران است. این اصطلاح نشان‌دهنده استقلال و توانایی شخص در انجام یک کار است.

تاریخ
١ ماه پیش

سلام این عبارت به معنای،تنهایی کاری را انجام دادم مثال:       

I'm doing my homeworks all by myself 

من کارهایم را خودم(بدون هیچ کمکی) انجام می دهم.

تاریخ
١ ماه پیش

- خودم به تنهایی (انجام دادم)

- بدون کمک کسی

- یکه و تنها

- دست تنها

- منفرداً

١١,٤٨٩
طلایی
٥
نقره‌ای
١٨٤
برنزی
١٣٦
تاریخ
١ ماه پیش

تنهایی و بدون کمک کسی

مثلا:

I pained the house all by myself

من خونه رو تنهایی رنگ کردم.

تاریخ
١ ماه پیش

معنی عبارت "all by myself" به معنای "تنها" یا "بدون کمک دیگران" است. 

مثال:

I cooked dinner all by myself tonight. 

(امشب شام را خودم تنها پختم.)

٤٠,٩٣٢
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٥
برنزی
٢٧١
تاریخ
١ ماه پیش
معنی all by myself

All by myself به معنی "تنها" یا "به تنهایی" است. این عبارت برای بیان اینکه فردی بدون همراهی هیچ کس کاری را انجام می‌دهد یا در موقعیتی تنها است، به کار می‌رود.

مثال:
 • I walked home all by myself. (من به تنهایی به خانه پیاده‌روی کردم.)
 • She sang the song all by herself. (او به تنهایی آهنگ را خواند.)
 • I was all by myself in the dark room. (من در اتاق تاریک تنها بودم.)

عبارت all by myself می‌تواند احساس تنهایی یا انزوا را نیز بیان کند.

مثال:
 • I felt all by myself in the crowd. (در میان جمعیت احساس تنهایی می‌کردم.)
 • He was all by himself after his friends moved away. (بعد از اینکه دوستانش نقل مکان کردند، او تنها شد.)
تفاوت all by myself و alone:
 • All by myself بیشتر بر انجام کاری به تنهایی تأکید دارد.
 • Alone بیشتر بر حالت تنهایی تأکید دارد.
مثال:
 • I cooked dinner all by myself. (من به تنهایی شام را پختم.)
 • I felt alone after my breakup. (بعد از جدایی احساس تنهایی می‌کردم.)
٦٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما