پرسش خود را بپرسید

مفهوم "مدیریت کارکنان"

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٥١

مفهوم 

"مدیریت کارکنان" 

در مدیریت منابع انسانی چیست و چگونه برای جلب، حفظ و توسعه استعدادهای انسانی استفاده می‌شود؟

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مدیریت کارکنان یکی از بخش‌های اصلی مدیریت منابع انسانی (HRM) است که به مدیران امکان می‌دهد که منابع انسانی سازمان را به بهترین شکل مدیریت کنند. این مفهوم شامل فعالیت‌هایی مانند برنامه‌ریزی و تدبیر منابع انسانی، استخدام و جذب نیروی کار، ارزیابی عملکرد، توسعه حرفه‌ای، مدیریت عملکرد، مدیریت پاداش و تشویق، و مدیریت ترکیب نیروی کار است.

برای جلب، حفظ و توسعه استعدادهای انسانی، مدیران می‌توانند از روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی استفاده کنند که به طور مستقیم به مدیریت کارکنان مرتبط می‌شوند:

  1. برنامه‌ریزی و استراتژی‌های استخدام: انتخاب و جذب افراد با استعداد و توانمندی‌های مطلوب برای سازمان از طریق استفاده از فرآیندهای استخدام موثر و تجربه‌مند.
  2. توسعه حرفه‌ای: ارائه فرصت‌های آموزشی و توسعه شغلی برای کارکنان به منظور بهبود مهارت‌ها و کسب دانش جدید، که می‌تواند به عنوان یک ابزار برای جلب و نگهداری استعدادهای انسانی موثر باشد.
  3. مدیریت عملکرد: ارزیابی عملکرد به طور مستمر و فراگیر، ارتباطات باز و فیدبک سازنده و ارائه فرصت‌های بهبود برای کارکنان به منظور توسعه حرفه‌ای و پیشرفت.
  4. مدیریت پاداش و تشویق: ارائه پاداش و تشویق‌های مالی و غیرمالی مناسب به کارکنان برای ارتقاء عملکرد و تشویق به همکاری و مشارکت فعال در اهداف سازمانی.
  5. فرهنگ سازمانی موثر: ایجاد یک فرهنگ سازمانی که ارزش‌هایی مانند احترام، اعتماد، توسعه حرفه‌ای، همکاری و نوآوری را ترویج کند، که می‌تواند به تشویق و نگهداری استعدادهای انسانی کلیدی کمک کند.

به طور کلی، مدیریت کارکنان به عنوان یک دسته از فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی می‌تواند بهبود عملکرد سازمانی، افزایش رضایتمندی کارکنان، و جلب و نگهداری استعدادهای انسانی موثر در سازمان را تسهیل کند.

٥,٢٤٦
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣٦
برنزی
٦٤
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما