پرسش خود را بپرسید

the person sitting ....

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٦٠

the person sitting  next to you in class looks sick

ترجمه کل جمله و ترجمه sitting   و چگونه فعلی هست؟

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

شخصی که در کنار شما در کلاس نشسته به نظر می‌آید بیمار است.

تاریخ
٣ ماه پیش

Sitting در این جمله یک صفت است و فعل اصلی جمله نیز فعل looks  می باشد.

شخص نشسته کنار تو، بیمار به نظر میرسه

٢٢٧,١٨٧
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠١
برنزی
١,٠١١
تاریخ
٣ ماه پیش

در اینجا sitting به معنای who sits هست:

 the person who sits  next to you in class looks sick

شخصی که کنارت نشسته مریض به نظر میاد.

٣,٤٨٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
٢١
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما