پرسش خود را بپرسید

مفهوم و معادل فارسی " Cash cow"

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٨

مفهوم و معادل فارسی 

" Cash cow"

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مفهوم "Cash cow" به یک محصول، بخش یا کسب و کار اشاره دارد که به طور مداوم و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر، سودآوری بالا دارد و درآمد ثابتی تولید می‌کند. در واقع، این مفهوم به یک دارایی یا منبع درآمد اطلاق می‌شود که به صورت مداوم و پایدار درآمدزا است. در زبان فارسی، ممکن است این مفهوم با عبارت "گاو طلایی" ترجمه شود.

تاریخ
٢ ماه پیش

کسب و کاری با سود ثابت و پایدار  که سود حاصل از آن در حوزه‌های دیگری از شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود.

در لغت این عبارت اشاره به یک گاو شیرده دارد که هر روز مقداری شیر میدهد بدون اینکه نیاز به نگهداری یا مراقبت زیادی داشته باشد.

٤٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١٧
تاریخ
٢ ماه پیش

- تجارت، سرمایه گذاری یا محصولی که درآمد یا سود ثابتی را فراهم می کند. مثال آن اوراق بهادار است.

- بهره‌ی مالکانه

- حق مالکیت

- حق امتیاز

- بهره داشتاری

١٣,٨٦٢
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٢٨
برنزی
١٤٤
تاریخ
٢ ماه پیش
عکس پرسش

کسب و کار پربازده

کار پرسود

شغل پولساز

٢٢٥,٠٦٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما