پرسش خود را بپرسید

نقش کلمه ی "بیت " در جمله

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٦

نقش کلمه ی "بیت " در جمله  ی 

به یاد روی شیرین بیت میگفت 

چیه ؟

٦٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٢

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بیت گفتن فعل مرکب  است و بیت به علاقه جز به کل از شعر مجازا یعنی شعر گفتن

تاریخ
١ ماه پیش

مجاز از شعر و اواز خوانی است ،،بیت گفتن فعل مرکب است  ،،که در اینجا از یک اسم و یک فعل تشکیل شده،که جز اول همراه و جز دوم  همکرد است،

١٢,٥٣٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
١ ماه پیش

بیت نقشش مفعوله و مجاز از شعره

تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما