پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه folie در جمله ی زیر

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٧٤

  Another common folie 

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جنون  (به عنوان یک بیماری روانی)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/folie
٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٣ هفته پیش

اختلال روانی فکری  یا عاطفی. این کلمه در حقیقت واژه‌ای  خنثی تر نسبت به« بیماری روانی» است.

٨,٥٢٥
طلایی
٣
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
١١١
تاریخ
٣ هفته پیش
عکس پرسش

یکی دیگر از شایع‌ترین اختلالات روان پریشی...

١٥,١٧٦
طلایی
١
نقره‌ای
٥١
برنزی
٦١
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما