پرسش خود را بپرسید

کاربرد های مختلف اصطلاح "i am up"

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦١

کاربرد های مختلف اصطلاح

 "i am up"

  چیه ؟

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"I'm up to" and "I'm up for" are both idiomatic expressions used to express willingness or readiness for something, but they are used in slightly different contexts.

"I'm up to" is used to indicate what a person is currently doing or what they are capable of doing. For example, "I'm up to the challenge" means that the person is capable of taking on the challenge.

"I'm up for" is used to indicate a person's willingness or enthusiasm for something. For example, "I'm up for going to the movies" means that the person is willing and interested in going to the movies.

In summary, "I'm up to" refers to capability or current activity, while "I'm up for" refers to willingness or enthusiasm for something.

٢,٨٧٩
طلایی
١
نقره‌ای
١١
برنزی
٣٧
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما