پرسش خود را بپرسید

کدام گزینه درست هستش؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٣٩

کدام گزینه درست هستش؟

In the car.

By the car.

٥٠ %

In the car

٢ پاسخ
٥٠ %

By the car

٢ پاسخ
١٩,٠٧٨
طلایی
٢
نقره‌ای
٧٤
برنزی
٤٩

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش

اگر منظور این باشد که کسی در داخل خودرو است، جمله درست این است:

"In the car."

اما اگر منظور این باشد که کسی با استفاده از خودرو به جایی رفته یا از خودرو کمک گرفته است، جمله درست این است:

"By the car."

تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش

هر دو درسته

in  the car داخل ماشین

By the car  بوسیله ماشین، کنار ماشین

مثال:

 The keys are in the car کلیدها داخل ماشین هستند

I drove to hospital by the car من با ماشین به بیمارستان رفتم

Im standing by the car من کنار ماشین ایستاده‌ام

٤,١٦٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٩,٠٧٨
طلایی
٢
نقره‌ای
٧٤
برنزی
٤٩
تاریخ
٣ هفته پیش

هر دو درسته.

I'm in the car right now 

I go to work by my car

٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٣ هفته پیش

فکر می کنم هر دو بستگی به جمله 

در ماشین

با ماشین   

٨١,٢٣٣
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٥٤
برنزی
٣٨٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما