پرسش خود را بپرسید

معنی شعر فارسی ایرانی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٨٢

معنی من و معشوق و می و رود و سرکوی سرود

بر سر کوی سر و دست مرا گم شده خر

فرخی

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

من و معشوق و می و رود و سر کوی سرود

بسر کوی سرود است مرا گم شده خر.

١٣,٤٩١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٢ ماه پیش

درود بر شما 

من خودم زیاد توی  سروده ها گرایش ندارم اما تا جایی که من فهمیدم  میشه :

من و دلربا و مِی(شراب)و رودخانه و انتهای کوچه اهنگ(یا سرود) 

در ابتدای کوچه ای که خودم را گم کرده ام بخر(مرا کمک کن) 

در مصرع دوم تا جایی که فهمیدم به سر کوچه سرود اشاره میکنه ⁠. 

بازم میگم روی سخن من واگذار نباش چون خودم زیاد بلد نیستم. 

٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما