پرسش خود را بپرسید

فرق توضیح و توجیه چیه؟!

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٢٢٩

وقتی من دارم حقایق رو برای رئیسم بیان میکنم و رئیسم در جواب میگه توجیه نکنین لطفا واقعا دچار حیرت میشم....

یکی به من بگه فرق توضیح و  توجیه چیه؟!

١,٩١٤
طلایی
١
نقره‌ای
١٣
برنزی
١٢
عکس پرسش

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

آنجا که رئیستان می گوید توجیه نکن منظور ایشان این است که موجه نشان نده. به تعبیر دیگر آنچه که واقعیت است بیان کن نه اینکه بخواهی آن را موجه جلوه بدی. دو واژه ممکن است مترادف هم باشند ولی باید در گفتگو و د رجمله به معانی آن توجه کنی. در مثالی که فرمودید توجیه غیر از توضیح است. توضیح تبیین واقعی است ولی توجیه ؛ موجه جلوه دادن هست.

تاریخ
٣ هفته پیش

توضیح به معنی شرح دادن عمل انجام شده ست چه درست چه غلط توجیهبه معنی درست جلوه دادن عمل غلطه

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش

از نظر من توضیح و توجیه معنی هایی تقربا یکسانی دارند اما مهم است که در چه جایی از این واژه ها استفاده کرد مثلا توجیه به معنای صخنانی ست که برای قانع کردن فرد استفاده می شود و توضیح یعنی بیان واقعیت ها

٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٣ هفته پیش

به نظرم توجیه کردن  در ‌مکالمه‌ یا متنی که مناقشه ای در اون‌ هست به معنای وجه‌ دادن به چیزیه که واقعیت نداره یا حداقل مدارک‌ کافی براش وجود نداره.

٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
٣ هفته پیش

به زبان ساده وخلاصه  بگم که توضیح یعنی  گفتن و شرح دادن حال  چیزی و توجیه هم این که به طرف بفمهانی و حالی کنی  که متوجه دقیق تر بشود برای انجام  عمل یا کاری  که درست ودقیق تر انجام دهد.

تاریخ
٣ هفته پیش

توجیه برای اثبات کردن و دلیل بکار میره یعنی میخوای برای مطلب دلیل بیاری، حالا توضیح یعنی راجب یک مطلب میخوای اطلاعات کامل بدی

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش

توجیه به توضیح نادرستی گفته می شود که بعد از عدم انجام کار ارجاع شده ارایه می شود

ولی از نظر  مسئولین تمام توضیحات توجیه هستن

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

توضیح به معنای شرح دادن و تبیین یک موضوع یا واقعه است، در حالی که توجیه به معنای دلایل و اثبات‌هایی که برای یک اقدام یا عمل وجود دارد است. به عبارت دیگر، توضیح به شرح دادن "چه" است در حالی که توجیه به شرح دادن "چرا" است.

یکی از معانی توجیه کردن در امروز به معنای  موجه جلوه دادن کار یا حرف نابجا میباشد

٣٦,٧١١
طلایی
٨
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٢٩
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما