پرسش خود را بپرسید

ترجمه این متن و راهنمایی می‌کنید؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٩

There is a need to reflect on what it means to be well-educated in a world shaped by AI. Faced with new technology tools, the ideal response is unlikely to be further specialization in technology-related domains; rather, it is a balanced curriculum that maintains, if not strengthens, and improves the delivery of arts and humanities to reinforce learners’ responsibility, empathy, moral compass, creativity and collaboration. The implication of intelligent tutoring systems cannot be that AI replaces teachers altogether, but that teachers are 
entrusted with more responsibility than ever to help societies navigate this critical moment. A consensus is forming about the need to enjoy AI’s benefits while eliminating risks from its unchecked use, through regulation relating to ethics, responsibility and safety.

١,٣٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با سلام و احترام 

نیاز است تا در دنیایی که با هوش مصنوعی شکل گرفته مفهوم تحصیلات عالی (باسواد بودن) مورد بازنگری قرار گیرد.
در برخورد با ابزارهای فناوری جدید، اینکه تحصیلات عالی یا باسوادی به معنی تخصص بیشتر در حوزه‌های مرتبط با فناوری باشد، نمی‌تواند پاسخ ایده آلی باشد، بلکه تحصیلات عالی یک برنامه آموزشی متعادلی است که اگر انتقال هنر و عواطف انسانی را تقویت هم نکند حداقل پشتیبانی و اصلاح می‌کند تا مسئولیت پذیری، همدردی، حد و مرزهای اخلاقی، خلاقیت و همکاری دانش آموزان را ارتقا بخشد.
آموزش انفرادی هوشمند نمی‌تواند به این معنی باشد که هوش مصنوعی به طور کلی جایگزین معلمان شود بلکه  می‌تواند به این مفهوم باشد  که معلمان با احساس مسئولیت بیشتری نسبت به هر زمان دیگر کمک به جوامع بشری برای عبور از این لحظه حساس را عهده‌دار شوند.
یک اجماع در مورد نیاز به بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی و در عین حال رفع خطرات ناشی از استفاده کنترل نشده آن، از طریق مقررات مربوط به اخلاق، مسئولیت  پذیری و امنیت در حال شکل گیری است.

٢,٦١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٣١
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

الزامی برای تفکر در رابطه با اینکه با سواد بودن در  دنیایی که توسط هوش مصنوعی شکل گرفته وجود دارد. هنگام مواجهه با ابزارهای جدید فناوری، پاسخ ایده آل بعید است  که تخصص بیشتر  در حوزه های مرتبط با فناوری باشد؛ بلکه برعکس، برنامه ی آموزشی متعادلی است که  حتی اگر تقویت نشود، حفظ می شود و ارائه ی هنر و علوم انسانی را به منظور تقویت مسئولیت، همدلی، حد و حدود اخلاقی، خلاقیت و  همکاری گسترش می دهد. پیامد آموزش خصوصی به این معنا نیست که هوش مصنوعی جای تمام معلمان را می گیرد، بلکه به این معناست که مسئولیت بیشتری نسبت به گذشته به معلمان محول می شود تا به جوامع کمک کنند این لحظات مهم و حساس را هدایت کنند. توافقی در رابطه با نیاز به بهره مند شدن از مزایای هوش مصنوعی و در عین حال از بین بردن خطرات ناشی از استفاده کنترل نشده آن، از طریق قوانین مرتبط با اخلاقیات، مسئولیت و امنیت در حال شکل گیریست

٥,٢١٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣
برنزی
٢١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما