پرسش خود را بپرسید

Difference between treatment and therapy?

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٦٠

تفاوت بین treatment   و  therapy؟ با ذکر چند مثال لطفاً

٢٨٤,٦٦٥
طلایی
١٨٥
نقره‌ای
٣,٣٧٦
برنزی
١,٩٥٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Therapy به فرآیندی گفته‌می شود که در اون‌جامعه ی پزشکی به بیماران‌ خدمات توانبخشی جسمی و‌ روانی میده  بدون هیچ‌ دارو یا عملیات خاصی  و در یک تعریف دیگه مداوایی که برای یه بیمار خاص با یه پروسه ی درمانی خاص در نظر گرفته میشه که در حوزه ی ترجمه به پسوندی تحت عنوان «درمانی»  شناخته شده. مثلا

  hydrotherapy،leech therapy ،speech therapy و غیره که به ترتیب به معنی آب درمانی، زالودرمانی و گفتار درمانی ترجمه میشه. به چند مثال در این رابطه توجه بفرمایین:

Joie Kolaj  is a pioneer  in the development of  hydrotherapy for dogs are the owners of the ones  who benefit most from  her techniques.

در مقابل کلمه ی  treatment صرفا به معنی دارو و درمانه که سه نوعه:

. Curative treatment

.  Polliative treatment

.  Preventative treatment

که به ترتیب به درمان دارویی، درمان  به وسیله ی مسکن و درمان به وسیله ی اقدامات پیشگیرانه ترجمه میشن.

مثال  برای treatment:

She is receiving treatment for cancer.

The drug has been approved  as a treatment for  AIDS.

The patient required  immediate medical  treatment .

٢١,٧٥٢
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤١
برنزی
٢٣٩
تاریخ
٢ ماه پیش

Therapy = درمان بیماری ها و ناتوانی های جسمی یا روحی

نمونه :

Have you had any therapy for your depression

Treatment فرایند یا نحوه ی درمان دلالت دارد.

نمونه : 

There are various treatments for this complaint

٢٢٥,٣٤٨
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما