پرسش خود را بپرسید

هم خانواده کلمه عظمی

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٢٣٤

هم خانواده کلمه عظمی

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اعظم،معظم،عظیم،تعظیم،اعظام،عظم،

١٠,٤٩٨
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٩
برنزی
١٨١
تاریخ
٣ هفته پیش

هم‌خانواده "عظمی" :

عَظَم - عُظام (=جمع: عَظیم) - عظمت - مُعظَّم - تعظیم

٣٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٣ هفته پیش

عظیم

معظم

تعظیم

اعظم

٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٣ هفته پیش

معظم، اعظم، عظمی، عظیم، عظیمه، عظمت  

٢,٠٣٢
طلایی
١
نقره‌ای
٦
برنزی
٣٠
تاریخ
٤ هفته پیش

اعظم؟ عظیم؟ البته فکر کنم

تاریخ
٤ هفته پیش

اعظمی، عظمتی، عظمت‌، عظما

٣٦,٧١١
طلایی
٨
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٢٩
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما