پرسش خود را بپرسید

نقش این و آن در جمله زیر

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
١١٧

و در آخر آن این جمله به زبان فرانسوی نوشته شده بود. صفت یا ضمیر اشاره؟ کدومشون؟ دوتاشون صفت اشارن؟

٤٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٥

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

قاعده‌اش ساده است:

«این» و «آن» اگر تنها بیان (یعنی بعدشون اسم نیاد)، «ضمیرِ اشاره» هستن،

اما اگر با اسم بیان (یعنی بعدشون اسم بیاد) «صفتِ اشاره» هستن.

مثال:

این را ببین.  (ضمیر اشاره)

این کتاب را ببین. (صفت اشاره).

__________

این، برادر من است. (ضمیر اشاره)

این پسر، برادر من است. (صفت اشاره)

__________

بنابراین، در جمله‌ای که گفتید، «آن»، ضمیر اشاره است (چون به تنهایی اومده، بعدش اسمی نیومده)، ولی «این»، صفت اشاره است (چون بعدش یه اسم (کتاب) اومده).

١٣٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٣
تاریخ
٣ هفته پیش

درود،  آن   به جای اسم تکیه زده ، پس ضمیر اشاره است واین صفت اشاره است

١٠,٤٩٨
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٩
برنزی
١٨١
تاریخ
٣ هفته پیش

بعد آخر ویرگول هست. با کسره به آن وصل نشده.

٤٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٥
تاریخ
٣ هفته پیش

سلام. نه، بعد از آخر، ویرگول نیست.
بعد از آن، ویرگول است . آخر با کسره به آن وصل شده، فقط اینکه علامت کسره گذاشته نشده.
یعنی اینطوریه:
«و در آخرِ آن، این جمله به زبان فرانسوی نوشته شده بود. »
مثلا در آخرِ آن نامه، در آخر آن متن، در آخر آن نوشته، در آخر آن کتاب، و . . . .
این جمله در هر جایی بوده، بهتر بود که علامتِ کسره گذاشته می شد و علامت ویرگول هم بعد از «آن» گذاشته می شد.
جوابِ seti و هدویک درست هستن. خودم هم پاسخی گذاشتم که چه موقع ضمیر اشاره هستن و چه موقع صفت اشاره هستن. 🌹

-
٣ هفته پیش

بله حق با شماست

-
٣ هفته پیش

آن مضاف الیه

این جمله هم گروه اسمیه که آن صفت پیشین اشاره ایه

تاریخ
٤ هفته پیش

آن مضاف الیه است برای آخر.
این هم صفت اشاره (نوعی صفت پیشین) است برای جمله.

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما