پرسش خود را بپرسید

(ازاد کردن کسی از زندان چی میشه) به انگلیسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٠

معنی آزاد کردن او از زندان به انگلیسی چی میشه

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

to bail someone out  به معنی آزاد کردن کسی با وثیقه است که تنها راهی است که فردی حقیقی میتواند کسی را از زندان آزاد کند.(بجز فراری دادن و ...)

 Release   و Free  برای شما (شخص حقیقی) قابل انجام نیست و توسط قاضی و دادگاه انجام میشود.

٢٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

Releas

Free

1. Hundreds of prisoners were released

2.They demanded that the military government free all political prisoners.

٢٢١,٩٢٠
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٥٦
برنزی
٩٩٥
تاریخ
١ ماه پیش
To release someone from prison
٤٠,٤٦١
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٢٦٧
تاریخ
١ ماه پیش

اگه بخوایم بگیم شخصی به قید ضمانت یا کفالت از زندان آزاد شده باید این جمله رو بگیم.

He(she) was bailed out of prison

او از زندان آزاد شد.

معمولیش هم he was released of prison

٥,١٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٣
برنزی
٢١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما