پرسش خود را بپرسید

اصطلاح Yank my chain

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
١٥١

اصطلاح Don't yank my chain به چه معناست؟ 

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

وقتی کسی می‌گوید «Don't yank my chain»، معمولاً تمایل به صداقت، صمیمیت یا صراحت در ارتباطات یا اعمال را ابراز می‌کند. این عبارت اغلب برای درخواست از کسی استفاده می شود که دست از مسخره کردن، شوخی کردن یا بازی کردن بردارد و در عوض جدی یا واقعی باشد. همچنین می تواند به معنای نیاز به کسی باشد که از اتلاف وقت یا عدم صمیمیت خودداری کند.

٢١٦,٠١١
طلایی
١١٩
نقره‌ای
٢,٩٦٤
برنزی
١,٥١١
تاریخ
٤ هفته پیش

این اصطلاح  را وقتی شخیص به کار میبره از طرف مقابل میخواد که  دست از سرش برداره و بره پی کارش.

تاریخ
٤ هفته پیش

دست از سرم بردار / Leave me alone

٦٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٤
برنزی
٩
تاریخ
٤ هفته پیش

- دوستانه یا از سر بازیگوش کسی را فریب دادن.

- با کسی شوخی شیطنت آمیز کردن.

- باعث سردرگمی و یا دردسر برای کسی شدن.

٨,٥٢٥
طلایی
٣
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
١١١
تاریخ
٤ هفته پیش

یعنی سر به سرم نذار یا اذیتم نکن

٢٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
٤ هفته پیش

  Yank someone's chain یعنی گول زدن یا سر کسی کلاه گذاشتن

در حالت مثبت  به معنال گول زدن کسی به قصد شوخی است که  منجر به خنده و تفریح طرفین میشه

 ولی در حالت منفی به معنای گول زدن به قصد سوء استفاده یا کلاهبرداری  است( = خر کردن = اسکل کردن) که منجر به رنجش و ناراحتی یا خشم میشه

٦٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠
تاریخ
٤ هفته پیش

سر به سر کسی گذاشتن

با کسی شوخی کردن
کسی را دست اندختن
کسی را برای شوخی  و تفریح کردن، فریب دادن


 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/pull%2Fyank%20someone%27s%20chain#:~:text=%3A%20to%20deceive%20someone%20in%20a,play%20a%20joke%20on%20someone

٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما