پرسش خود را بپرسید

Computer Assisted Language Learning

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٨

In the ......... approach to learning, learners build their knowledge and frames of reference through individual and social activity.

١٠٠ %

Contructivist

٢ پاسخ
٠ %

Technological

٠ %

Scaffolding

٠ %

Formal/traditional

٢١,٤٧٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

گزینه یک درست است

تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١,٤٧٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٦
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥,٢١٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣
برنزی
٢١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.