پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی and to their teachers

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١١١

and to their teachers

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ترجمهش میشه "و به معلم هاشون"

تاریخ
٢ ماه پیش

درود دوست عزیز این اصطلاح لغت به لغت ،میشه و به معلمانشان اما با توجه به جمله می تونه به عنوان یک idiom یعنی اصطلاحی که لغت به لغت معنا ندارد هم استفاده شه ، شما باید ابتدا جمله رو می نوشتید تا من بتونم ترجمه درست رو بهتون بگم

١,٦٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
١٩
تاریخ
٢ ماه پیش

"و به معلم‌هایشان"

٢٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٦
تاریخ
٢ ماه پیش

و به معلمانشان/معلم هایشان

برای ترجمه بهتر بافت بیشتر لازمه.

١,١٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

و به معلم‌هایشان

٢٢,٥٣٤
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٥٩
برنزی
٢٠٠
تاریخ
٢ ماه پیش

این عبارت حتی یک جمله نیست که ترجمه دقیقی بشود از آن داشت اما  عبارت حرف اضافه‌ای موجود که از یک حرف اضافه و یک عبارت اسمی (a preposition + noun phrase) تشکیل شده است را بر اساس حدس و گمان متنی که در آن آمده است می‌توان به دو شکل زیر ترجمه کرد:

Prepositional phrase = a preposition + noun phrase

PP = P + NP

- و به معلم‌هایشان

- و در رابطه با معلم‌هایشان

١٢,٧٧٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٢١١
برنزی
١٤٢
تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی ( و به معلمانشون )

٤٢,١٨٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٣
برنزی
٢٨٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما