پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی progressive در جمله‌ی زیر

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٣١

Oh my god, nouns and verbs and the past progressive and the future tense and past perfect progressive and all these grammar terms and they “Oh my god, it’s so complicated

٣٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

استمراری؛ past progressive همونpast continuous هست که ساختارش was/were + present participle هست.

٢,٧٥٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٢
برنزی
٢٠
تاریخ
٢ ماه پیش

در اینجا "progressive"، بخشی از اصطلاحات دستوری انگلیسی است که به زمان‌های حال استمراری (present progressive)، گذشته استمراری (past progressive) و گذشته کامل استمراری (past perfect progressive) اشاره می‌کند.

ترجمه کل جمله:

"وای خدای من، اسم و فعل و گذشته استمراری و آینده و گذشته کامل استمراری و همه این اصطلاحات گرامری و اونا [اصطلاحات گرامری] خیلی پیچیده هستند."

٦٥,٥٢٦
طلایی
١٠٣
نقره‌ای
٦٧٩
برنزی
٧٢٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما