پرسش خود را بپرسید

ساختار سازمانی بر مبناي پروژه

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٢٢

ساختار سازمانی بر مبناي پروژه، در چه نوع سازمانهایی قابل استفاده است؟ 

٠ %

سازمانهاي متمرکز

٠ %

سازمانهاي نامتمرکز

١٠٠ %

سازمانهایی که مأموریت آنها طی برنامههاي مستقل انجام میشود.

٢ پاسخ
٠ %

مؤسساتی که به صورت دورهاي و فصلی کار میکنند.

٢,٦٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

گزینه 3) سازمان‌هایی که مأموریت آنها طی برنامه‌های مستقل انجام می‌شود برای استفاده از ساختار سازمانی بر مبنای پروژه مناسب‌تر است.

- دلایل:
  • انعطاف‌پذیری: این ساختار انعطاف‌پذیری زیادی را برای سازمان فراهم می‌کند تا بتواند با پروژه‌های مختلف با نیازها و اهداف
  • تمرکز: این ساختار تمرکز
  • پاسخگویی: این ساختار پاسخگویی
- موارد دیگر:
  • گزینه 1) سازمان‌های متمرکز: این نوع سازمان‌ها سلسله مراتب
  • گزینه 2) سازمان‌های نامتمرکز: این نوع سازمان‌ها تمرکز
  • گزینه 4) مؤسساتی که به صورت دوره‌ای و فصلی کار می‌کنند: این نوع سازمان‌ها نیاز به ساختار سازمانی
٦٧,٩٤٩
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما