پرسش خود را بپرسید

هدف غایی نگاه مدرنیست به قدرت

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٨٨

هدف غایی نگاه مدرنیست به قدرت، کنترل و تعارض در سازمان کدام است؟ 

٥٠ %

ایجاد سیستمهاي عقلایی در سازمان

١ پاسخ
٠ %

شکل دهی سلسله مراتب سازمانی

٥٠ %

بهبود کارایی و اثر بخشی سازمانی

١ پاسخ
٠ %

کنترل مدیریتی از طریق پایش عملکرد

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
هدف غایی نگاه مدرنیست به قدرت، کنترل و تعارض در سازمان، ایجاد سیستم‌های عقلایی در سازمان است.گزینه 1) صحیح است.- دلایل:
  • نگاه مدرنیست بر عقلانیت و کارایی تأکید دارد. از نظر این دیدگاه، سازمان‌ها باید به گونه‌ای طراحی و اداره شوند که بهره‌وری و اثربخشی آنها به حداکثر برسد.
  • ایجاد سیستم‌های عقلایی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را به طور منظم و کارآمد انجام دهند. این سیستم‌ها شامل مواردی مانند استانداردسازی رویه‌ها، تعیین اهداف روشن و ایجاد سیستم‌های پاداش هستند.
  • سلسله مراتب سازمانی، بهبود کارایی و اثر بخشی سازمانی و کنترل مدیریتی از طریق پایش عملکرد همگی ابزارهایی هستند که برای ایجاد سیستم‌های عقلایی در سازمان استفاده می‌شوند.
- گزینه‌های 2، 3 و 4:
  • گزینه 2) شکل دهی سلسله مراتب سازمانی: سلسله مراتب سازمانی یکی از ابزارهایی است که برای ایجاد سیستم‌های عقلایی در سازمان استفاده می‌شود. هدف اصلی سلسله مراتب سازمانی ایجاد نظم و انضباط و تقسیم کار در سازمان است.
  • گزینه 3) بهبود کارایی و اثر بخشی سازمانی: بهبود کارایی و اثر بخشی سازمانی یکی از اهداف ایجاد سیستم‌های عقلایی در سازمان است.
  • گزینه 4) کنترل مدیریتی از طریق پایش عملکرد: کنترل مدیریتی از طریق پایش عملکرد یکی از ابزارهایی است که برای ایجاد سیستم‌های عقلایی در سازمان استفاده می‌شود. هدف کنترل مدیریتی اطمینان از این است که فعالیت‌های سازمان در راستای اهداف آن انجام می‌شود.
٦٨,١٢٠
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٥
برنزی
٨١٣
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما