پرسش خود را بپرسید

وهن در قالب فاعل و مفعول؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٧٣

وهن که به معنی سستیه، پس واهن کسیه که دیگران رو سست میکنه  و مَوهون کسیه که سست میشه؟ 

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بله، درست است.

درست است که وهن به معنی سستی و ناتوانی است.فاعل وهن کسی است که وهن را ایجاد می‌کند، یعنی کسی که باعث سستی و ناتوانی دیگران می‌شود.مفعول وهن کسی است که وهن بر او وارد می‌شود، یعنی کسی که سست و ناتوان می‌شود.بنابراین:
  • پس واهن: فاعل وهن، کسی که وهن را ایجاد می‌کند.
  • مَوهون: مفعول وهن، کسی که وهن بر او وارد می‌شود.
٦٨,١٢٠
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٥
برنزی
٨١٣
تاریخ
٣ ماه پیش

واهِن (غیر متعدی  )= ضعیف = خودش سست  هست.

البناء واهِن : ساختار سست است.

الفکره الواهنة: ایده ضعیف وغیر قابل قبول.

توهین = تحقیر

کاربرد کلمه در جمله مهم  هست!

وَ کَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَکانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرينَ146

در هیچ متن عربی "واهن"  به معنی کسیه که دیگران رو سست میکنه، ذکر نشد!

٨٧,٧٩٨
طلایی
٦٢
نقره‌ای
٢٠١
برنزی
١٧٨
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما