پرسش خود را بپرسید

تست استخدامی "دولت الکترونیک "

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٦٩

در کدام رویکرد ارتباطی در دولت الکترونیک، براي کاربران دسترسی به خدمات عمومی سادهتر میگردد؟ 

١٠٠ %

دولت با شهروند

١ پاسخ
٠ %

دولت با کارکنان

٠ %

دولت با سازمانهاي مردم نهاد

٠ %

دولت با زیر مجموعههاي خود

٧٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٨

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٠٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما