پرسش خود را بپرسید

تفاوت Plain و Plane و Plan

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٣٤

تفاوت Plain و Plane و Plan چیست؟

١٠,٧٥٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٢٨٩

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
 1. Plain:
  • معنی:
   • به معنای ساده، عادی، بدون تزئین یا بدون تغییرات زیاد استفاده می‌شود.
   • می‌تواند به منطقه‌های صاف و بدون تپه یا تغییرات جغرافیایی نیز اشاره کند.
  • مثال:
   • She prefers plain clothing without any patterns. (او لباس‌های ساده و بدون الگو را ترجیح می‌دهد.)
   • The landscape was a vast plain with no hills. (منظره یک دشت وسیع بدون تپه بود.)
 2. Plane:
  • معنی:
   • به عنوان اسم، به هواپیما یا صفحه‌ای صاف مانند اشیا اطلاق می‌شود.
   • به عنوان صفت، به مسطح، صاف یا مستوی اشاره دارد.
  • مثال:
   • The plane is ready for takeoff. (هواپیما برای پرواز آماده است.)
   • The table has a smooth, plane surface. (میز دارای سطح صاف و صفحه‌ای است.)
 3. Plan:
  • معنی:
   • به معنای برنامه‌ریزی کردن یا یک برنامه مشخص داشتن استفاده می‌شود.
   • به نقشه، طرح یا برنامه‌ای که برای انجام کارهای آینده تدوین شده است اشاره دارد.
  • مثال:
   • We need to plan our trip carefully. (باید سفر خود را با دقت برنامه‌ریزی کنیم.)
   • The architect presented the plan for the new building. (معمار برنامه‌ای برای ساختمان جدید ارائه داد.)
٦٤,٣٨٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١
تاریخ
٢ ماه پیش
تفاوت Plain، Plane و Plan:Plain:
 • نوع کلمه: می‌تواند اسم، صفت یا قید باشد.
 • به عنوان صفت: به معنی "ساده، معمولی، بدون تزئین یا آرایش" است. (مثال: "او یک پیراهن سفید ساده پوشیده بود.")
 • به عنوان اسم: به معنی "منطقه‌ای وسیع و هموار از زمین" است که اغلب در جغرافیا استفاده می‌شود. (مثال: "دشت‌های بزرگ آمریکای شمالی")
 • به عنوان قید: به معنی "به طور ساده، واضح و صریح" است. (مثال: "او صریحاً درباره نگرانی‌های خود صحبت کرد.")
Plane:
 • نوع کلمه: می‌تواند اسم یا فعل باشد.
 • به عنوان اسم:
  • مخفف "هواپیما": یک هواپیمای ثابت با بال که از موتور برای پرواز استفاده می‌کند. (مثال: "من فردا با هواپیما به لندن می‌روم.")
  • در هندسه: یک سطح صاف و دو بعدی که در همه جهات به طور نامحدود امتداد دارد. (مثال: "یک نقطه یک خط را به دو نیم‌صفحه تقسیم می‌کند.")
  • ابزار: یک ابزار صاف که برای صاف کردن سطوح، مانند چوب یا فلز استفاده می‌شود. (مثال: "او از رنده برای صاف کردن لبه‌های ناهموار تخته استفاده کرد.")
 • به عنوان فعل: به معنی "صاف کردن یا هموار کردن چیزی" است. (مثال: "آنها قبل از رنگ آمیزی چوب را صاف کردند.")
Plan:
 • نوع کلمه: اسم.
 • معنی: یک پیشنهاد دقیق برای انجام یا رسیدن به چیزی. (مثال: "ما برای سفر به اروپا در این تابستان برنامه داریم.")
٦٥,٤٥٤
طلایی
١٠٣
نقره‌ای
٦٧٧
برنزی
٧٢٠
تاریخ
٢ ماه پیش

  "plain" و "plane" به دلیل املای مشابه اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند، اما معانی متفاوتی دارند. "Plain" به سادگی یا سطح صاف اشاره دارد، در حالی که "plane" به هواپیما یا ابزاری اشاره دارد که برای شکل دادن یا صاف کردن یک سطح استفاده می شود. «Plan» فعل یا اسمی است که به ترتیب برنامه ریزی کردن یا برنامه یا نقشه راه است.

٢٥٩,٠٢٣
طلایی
١٥٨
نقره‌ای
٣,٢٩٠
برنزی
١,٧٧٥
تاریخ
٢ ماه پیش

درود

Plain: ساده، دشت

Plan: برنامه، طرح

Plane: هواپیما

٨٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
٨
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما