پرسش خود را بپرسید

تفاوت Lose و Loose

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٠٦

تفاوت Lose و Loose چیست؟

١٠,٧٥٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٢٨٩

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
 1. Lose:
 2. این کلمه به معنای از دست دادن چیزی یا شکست خوردن است. به عنوان فعل به کار می‌رود. مثال: "Don't lose your keys; keep them in a safe place."
 3. Loose:
 4. این کلمه به معنای آزاد، گشاده، یا محدود نشده است. به عنوان صفت به کار می‌رود. مثال: "The knot was loose, and the rope came undone."

بنابراین، تفاوت اصلی بین این دو در این است که "lose" به معنای از دست دادن یا شکست خوردن است، در حالی که "loose" به معنای گشاده یا آزاد است.

٦٤,٣٨٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١
تاریخ
٢ ماه پیش

لغت loose / لوس / به معنای گشاد یا لق است
لغت lose / لوز / به معنای باختن یا از دست دادن است

٤٠,٨٠٧
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٢
برنزی
٢٧٠
تاریخ
٢ ماه پیش
تفاوت Lose و Loose:Lose:
 • نوع کلمه: فعل.
 • معنی:
  • از دست دادن: ناتوانی در یافتن، حفظ یا برنده شدن چیزی. (مثال: "من کلیدهایم را گم کردم.")
  • شکست خوردن: ناتوانی در رسیدن به پیروزی یا موفقیت. (مثال: "تیم ما بازی را باخت.")
Loose:
 • نوع کلمه: صفت.
 • معنی:
  • شل یا آزاد: عدم سفتی یا اتکا. (مثال: "پیراهنش خیلی گشاد بود.")
  • نامرتب یا پراکنده: عدم نظم یا انسجام. (مثال: "اتاقش خیلی نامرتب بود.")
٦٥,٤٥٤
طلایی
١٠٣
نقره‌ای
٦٧٧
برنزی
٧٢٠
تاریخ
٢ ماه پیش

lose:  از دست دادن

loose :شُل، غیر محکم

٢,٧٤٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٢
برنزی
٢٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما