پرسش خود را بپرسید

تلفظ کلرید استرانسیم چیست؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٧١

کلرید استرانسیم در یک آزمایش علمی به کار رفته  چجوری تلفظ میشه؟

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

straan · tee · uhm klaw·ride

سترانتیم کلورآید

٢,٠٨٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١٢
تاریخ
٣ ماه پیش

کُلُرید اِستِرانسیوم

تاریخ
٣ ماه پیش

کُلُرید اِستِرانسیوم

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما