پرسش خود را بپرسید

"اثرات گالوانی"

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٢

در چه موردی اثرات گالوانی ممکن است ناچیز باشد؟ 

٠ %

تشکیل ورقه اکسید در سطح کاتد

٠ %

تشکیل ورقه اکسید در سطح آند

٠ %

اختلاف پتانسیل خیلی زیاد

١٠٠ %

هدایت زیاد محلول های خورنده

١ پاسخ

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
گزینه 4) هدایت زیاد محلول های خورنده- دلایل:
  • هدایت زیاد محلول های خورنده به معنای وجود یون های زیاد در محلول است.
  • این یون ها می توانند به راحتی بین آند و کاتد جابجا شوند و جریان الکتریکی را برقرار کنند.
  • جریان الکتریکی باعث خوردگی فلز می شود.
  • در محلول های با هدایت بالا، سرعت خوردگی فلز بیشتر است.

در مقابل، در محلول های با هدایت کم، تعداد یون های موجود در محلول کم است و جریان الکتریکی به راحتی برقرار نمی شود. در نتیجه، سرعت خوردگی فلز نیز کمتر است.

- گزینه های 1، 2 و 3 اثرات گالوانی را افزایش می دهند.
  • تشکیل ورقه اکسید در سطح کاتد می تواند از خوردگی کاتد جلوگیری کند، اما باعث افزایش خوردگی آند می شود.
  • تشکیل ورقه اکسید در سطح آند می تواند از خوردگی آند جلوگیری کند، اما باعث افزایش خوردگی کاتد می شود.
  • اختلاف پتانسیل خیلی زیاد بین آند و کاتد، باعث افزایش جریان الکتریکی و در نتیجه افزایش سرعت خوردگی فلز می شود.
٦٤,٦٦٣
طلایی
١٠٢
نقره‌ای
٦٦٦
برنزی
٦٩٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما