پرسش خود را بپرسید

بعد از "is" کدوم گزینه باید بیاد؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٧٢

The problem facing most tourists is ……… among so many possibilities.  

٠ %

what should they see

١٠٠ %

what they should see

١٤ پاسخ
٠ %

should they see what

٠ %

they should see what

١,١٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩

١٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,١٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٦
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٦٧١
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١,٤٧٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٦
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٢٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
١٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠,٨٠٧
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٢
برنزی
٢٧٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,٨٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٣٨
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٦١٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣١
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

خسته نباشید 'object 'what باید قسمت اول بیاد و قبل از فعل ما که ساده هست باید فعل مدال بیاد که الان فعل مدال ما should هست. پس گزینه دو صحیحه.

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما