پرسش خود را بپرسید

"DIGIT "کردن یعنی چی؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٨٨

"DIGIT "

کردن یعنی چی؟

یا 

"DIGITALIZATION "

١,٢٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

digit به ارقام  0 و 1 اشاره دارد که در سیستم های کامپیوتری برای کد کردن اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. digitalization  در واقع یعنی رقمی سازی هر نوعی از  اطلاعات: مثل صدا، نور، تصویر، رنگ، متن و غیره... با استفاده از دو رقم صفر  و یک.  

تعریف دیکشنری گوگل: 

adaptation of a system, process, etc. to be operated with the use of computers and the internet.

مناسب سازی یک سیستم، پروسه و غیره، برای کار کردن با استفاده از کامپیوتر و اینترنت.

١,٢١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
١١
تاریخ
٣ ماه پیش

دیجیتالی کردن =  اطلاعات آنالوگ (که روی کاغذ و .... ذخیره شده اند)  را به داده های کامپیوتری تبدیل کردن تا بتوان این اطلاعات  را وارد کامپیوتر کرده و ضمن ذخیره و حفظ آن در کامپیوتر، بتوان به کمک کامپیوتر  و اینترنت بر روی این اطلاعات تحقیق کرده و تغییرات مد نظر را اعمال نمود.

٢٢٤,٤٢١
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٧٧
برنزی
١,٠٠٢
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما