پرسش خود را بپرسید

سرامیک ها در علم مواد

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٤٧

کدام مطلب در مورد سرامیک ها صحت دارد؟

٠ %

ساختمان غیر کریستالی منظم دارند.

٠ %

ساختمان کریستالی غیر منظم دارند.

٠ %

ساختمان غیر کریستالی غیر منظم دارند.

١٠٠ %

ساختمان کریستالی منظم دارند

٢ پاسخ

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
گزینه 4) ساختمان کریستالی منظم دارند.- دلایل:
    سرامیک ها از اتم ها یا مولکول هایی تشکیل شده اند که در یک ساختار کریستالی منظم مرتب شده اند.
  • این ساختار منظم به سرامیک ها خواصی مانند سختی، استحکام و مقاومت در برابر حرارت می دهد.
  • سایر گزینه ها نادرست هستند:
    • گزینه 1) ساختمان غیر کریستالی منظم دارند: این نوع ساختار در شیشه ها وجود دارد، نه سرامیک ها.
    • گزینه 2) ساختمان کریستالی غیر منظم دارند: این نوع ساختار در شبه بلورها وجود دارد، نه سرامیک ها.
    • گزینه 3) ساختمان غیر کریستالی غیر منظم دارند: این نوع ساختار در مایعات و گازها وجود دارد، نه سرامیک ها.
٦٤,٦٦٣
طلایی
١٠٢
نقره‌ای
٦٦٦
برنزی
٦٩٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما