پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه نیکی دهش

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٨٩

آیا به معنی نیکی دهنده است؟ کتاب ما نوشته نیکی کننده. دهش مگه به معنای دهنده نیست؟

٧٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

والا  نیکی دهنده و نیکی کننده  فرقی ندارن 

نیکی دهنده کلا معنا رو نمیرسونه و بهتره استفاده نشه 

٣,٥٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٩
تاریخ
٣ ماه پیش

دهش از ترکیب مصدر و  عبارت اضافه  ده + َ ش   درست شده است به معنی به او بده است.

نیکی دهش

یعنی

به او نیکی بده(عطا کن).
٢١,٦٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٧
تاریخ
٣ ماه پیش

نیکی کننده درست تر است 

دهش به چم ،لطف و بخشش و انعام و  نیکویی 

هم هست

١٣,١٧١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما