پرسش خود را بپرسید

تست گرامر " کدوم شکل فعل درسته ؟"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٠٤

I'd rather you ...... to her why we can't go.

٠ %

would explain

١٠٠ %

explained

٧ پاسخ
٠ %

to explain

٠ %

will explain

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٨,٢١٣
طلایی
٢
نقره‌ای
٧٢
برنزی
٤٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٩,٨١١
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٣٨
برنزی
٢١٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما