پرسش خود را بپرسید

ترجمه درست متن Where possible, automatically transfer Potassium...

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٦

Where possible, automatically transfer Potassium Nitrate from drums or other storage containers to process containers

١,٢٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣٢

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در جایی که امکانش بود به صورت خودکار پتاسیم نیترات رو از بشکه ها یا  ظروف/مخازن نگهداری دیگه به ظرف  انجام فرآیند منتقل کنید

٣,٧٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
٢٧
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما