پرسش خود را بپرسید

مدیران پیرو سبک مذاکره

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٤

مدیران پیرو کدام سبک مذاکره، براي تحقق منافع مورد نظر از ساز و کارهایی همچون متوسـل شـدن بـه 
تهدید، پاداش و قدرت استفاده میکنند؟ 

٠ %

تحلیلی

٠ %

شهودي

٠ %

هنجاري

١٠٠ %

واقع گرایی

١ پاسخ
١,٤٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
سبک مذاکره ای که مدیران برای تحقق منافع مورد نظر از ساز و کارهایی مانند تهدید، پاداش و قدرت استفاده می کنند، "واقع گرایی" (گزینه 4) است.- ویژگی های سبک مذاکره واقع گرایانه:
  • تمرکز بر منافع: مدیران واقع گرا به دنبال کسب بهترین نتیجه برای خود و سازمان خود هستند.
  • استفاده از قدرت: آنها برای رسیدن به اهداف خود از قدرت خود استفاده می کنند، چه به صورت تهدید و چه به صورت پاداش.
  • انعطاف پذیری: آنها در صورت لزوم برای رسیدن به توافق، حاضر به مصالحه هستند.
  • تمرکز بر نتیجه: آنها بیشتر به نتیجه مذاکره اهمیت می دهند تا روابط.
- سایر گزینه ها به طور کامل ویژگی های سبک مذاکره واقع گرایانه را بیان نمی کنند:
  • تحلیلی: مدیران تحلیلی به دنبال جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها قبل از تصمیم گیری هستند.
  • شهودی: مدیران شهودی بر اساس احساسات و غرایز خود تصمیم می
  • هنجاری: مدیران هنجاری به دنبال ایجاد روابط و حفظ هنجارها در طول مذاکره هستند.
٥٥,٧٣٦
طلایی
٨٠
نقره‌ای
٤٨٤
برنزی
٣٥٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما