پرسش خود را بپرسید

قانون صفرم ترمودینامیک

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧٥

چرا قانون صفرم ترمودینامیک را قانون صفرم نامگذاری کردند، در حالی که اغلب قانون های فیزیکی که در یک دسته قرار دارند را از شماره یک به بعد نامگذاری می کنند.

١٠,٧٢٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٢٨٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

پیش از اینکه قانون صفرم ترمودینامیک بیان شود، قانون اول ترمودینامیک تدوین شده بود. اما از یک سو چون قانون صفرم ترمودینامیک از نظر روند تکاملی بایستی پیش از قانون اول باشد و از سوی دیگر قانون بقای انرژی به عنوان قانون اول ترمودینامیک جا افتاده بود، فیزیکدانان بنا نداشتند با تغییر شماره قانون اول، سایر متنها را نیز تغییر دهند و یک نوع سردرگمی بین آموزه ها و متنها ایجاد کنند. از این رو با این ابتکار زیبا، نام این قانون را قانون صفرم ترمودینامیک گذاشتند.

٦٣,٦٦٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٤٩
برنزی
٥٦٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما