پرسش خود را بپرسید

قانون اول و دوم نیوتون

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٣

آیا قانون اول نیوتن در حرکت، حالت خاصی از قانون دوم است؟

١٠,٧٢٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٢٨٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
خیر

چنین به‌نظر می‌رسد، که می‌توان قانون اول نیوتن در حرکت را از قانون دوم نتیجه گرفت: گویی که قانون اول حالت خاصی از قانون دوم است. 
قانون اول، آزمونی برای تشخیص چارچوب لَخت است. این آزمون بر پایه تعریف دقیق نیرو است؛ با این توضیح که باید بدانیم دقیقاً چه چیزی را نیرو تلقی کنیم.

فرض کنید قانون اول حالت خاصی از قانون دوم باشد.با این فرض پس نیازی به قانون اول نیست. اکنون بررسی می کنیم که این فرض چه ایرادی دارد. با این فرض:
 آنگاه قانون دوم چارچوب لَخت را توضیح نمی دهد و یک راست می رود سراغ  رابطه بین نیرو و شتاب. در حالی که پیش از آن ماهیت نیرو تعریف نشده است! 

٦٣,٦٦٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٤٩
برنزی
٥٦٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما