پرسش خود را بپرسید

معنی اصطلاح death ground در جمله‌ی زیر

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٧٦

Stop being lazy!put yourself on death ground

١,٦٦٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٣١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در تایید پاسخ آقای کتابدار؛

از جان مایه گذاشتن
٢١,٦٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٧
تاریخ
٣ ماه پیش


عبارت "put yourself on death ground" یک تعبیر استعاری است  به معنای قرار دادن خود در موقعیتی  که باید بهترین عملکرد خود را داشته باشی یا خطر شکست را به جان بخری. این یک استراتژی روانشناختی است که شامل به کارگیری منابع درونی است که معمولاً در شرایط عادی برای افراد، غیرقابل دسترس هستند.

  1. "If you want to improve your performance, you need to put yourself on death ground and push yourself to the limit."
  2. "The athlete put herself on death ground during the competition, giving it her all to win the gold medal."
٢٧٦,١٦٤
طلایی
١٧٦
نقره‌ای
٣,٣٥٥
برنزی
١,٩١٨
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما