پرسش خود را بپرسید

ترجمه متن In a functional neuroimaging study...

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٩

In a functional neuroimaging study, the authors proposed that in the fusiform gyrus, there is an area called V4 that plays a significant role in color perception since the V4 has been associated with color constancy operations (the ability to perceive colors as relatively constant over varying illuminations), color ordering tasks, object color recognition, conscious color perception, color imagery, and color knowledge.

١,٢٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣٢

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ترجمه زیر، ترجمه مفهومی است نه تحت اللفظی:

در پژوهشی که با استفاده از تصویربرداری عملکرد عصبی انجام شد، محققان دریافتنددر  شکنج دوکی شکل، ناحیه‌ای به نام V4 وجود دارد که نقش مهمی در درک رنگ ایفا می‌کند زیرا V4 با عملیات ثبات رنگ (توانایی درک نسبتاً ثابت از رنگها در  روشنایی های متفاوت)، مرتب سازی  رنگها، تشخیص رنگ اشیا، درک آگاهانه رنگ، تصویرسازی رنگ و آگاهی از نوع رنگ مرتبط است. 

تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما