پرسش خود را بپرسید

خمّار به معنای می فروش چگونه تلفظ می‌شود؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١١٨

خُمّار 

خَمّار 

خِمّار؟ 

در ادبیات کتاب فارسی دوازدهم انسانی فقط تشدید گذاشته شده است و بنده حدس می‌زنم خَمّار باشد. 

٣١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

خَمّار با فتحه خ و مشدد میم  الف ما  و سکون ر  صامت  است که قدیم در حجی  میگفتند خ و میم زبر خَم  باز مشدد میم دوباره تکرار میشد میم الف ما خمما و را  را ساکن یا صامت  و بی حرکت  پس میشد خمّار

٢٦,٤١١
طلایی
٢
نقره‌ای
٢١٨
برنزی
٢٢٢
تاریخ
٣ ماه پیش

خمر به فتح اول و سکون دوم و سوم به معنای باده و شراب است

خمار به فتح اول و تشدید دوم و  هجای کشیده ی الف سوم به معنای می فروش آمده

دوست عزیز تلفظ شما صحیح است .

٢,٠٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما