پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی جمله ی when someone says that they...

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٢

when someone says that they love me but i know they love being loved by me but not loving me as an individual person

ترجمه ترنسلیت واقعا معنی نمیداد ممکنه اگر کسی از معنی تخصصی مطمئن هست  جواب بده متشکر

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

وقتی کسی میگه منو دوست داره ،  من میدونم اون دوست داره(میخاد)توسط من دوست داشته بشه نه اینکه منو بعنوان یک فرد دوست بداره. 

٣٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٢
تاریخ
١ ماه پیش

وقتی کسی به من ابراز عشق می‌کند، مطمئنم که مرا بعنوان یک فرد مستقل دوست ندارد بلکه او با بیان کردن عشقش نسبت به من، تنها بدنبال این است که عاشقش شوم. 

٨,٥٢٥
طلایی
٣
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
١١١
تاریخ
١ ماه پیش
عکس پرسش

وقتی کسی میگوید که عاشقم است اما من میدانم که او(درواقع) عاشق این است که مورد عشق من قرار گیرد، نه اینکه به من به عنوان یک انسان عشق بورزد. 

١٦,٤٢٤
طلایی
١٢
نقره‌ای
٧٤
برنزی
١٤٠
تاریخ
١ ماه پیش

وقتی کسی به من ابراز عشق می‌کند، متوجه می‌شوم که او بیشتر شیفته احساس دوست داشته شدن توسط من است، نه اینکه من را دوست بدارد.

٦٧,٤٢٥
طلایی
١٣
نقره‌ای
٧٨١
برنزی
٦٤٠
تاریخ
١ ماه پیش

می‌گه: موقعیتی که در اون شخص درواقع من رو دوست نداره. خودِ شخص من نیستم که اون دوست داره. بلکه طرف عاشق اینه که من دوستش دارم. یعنی عشقی که من بهش می‌ورزم رو دوست داره نه خودم رو.

١١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

when someone says that they love me but i know they love being loved by me but not loving me as an individual person 

وقتی کسی می گوید که دوستم دارد، ولی می دانم که او دوست داشته شدن توسط  من را دوست دارد، نه دوست داشتن شخص من را 

(برای اجتناب از استفاده از ضمایر he و she  که اشاره به جنسیت دارند، از ضمیر they استفاده شده است ولی چون در ضمایر فارسی جنسیت مطرح نیست، در  ترجمه به صورت مفرد (او) ترجمه می شود) 

٩٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش

وقتی کسی می‌گوید عاشق من هست ولی من میدانم که  عاشق این هستند که عاشقشان باشم و نه اینکه من را به عنوان شخصی مستقل دوست بدارند 

خصلاصش اینکه:  دوست داشتنمو دوست دارند نه خودمو

٢٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما