پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی جمله‌ی He thought that there was...

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٧٢

 He thought that there was something going around

٧٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٧

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

او تصور میکرد که کاسه ای زیر نیم کاسه است.

٨,٢٥٥
طلایی
١
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٨٨
تاریخ
٣ ماه پیش

او   فکر می کرد که   یک چیزی اون دور و ور در حال اتفاق افتادن است. 

٢٩,٢٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٥
برنزی
١٠٢
تاریخ
٣ ماه پیش

او فکر کرد که چیزی در حال گردش کردن است

_ ؟ ؟ 

٣,٦٠٥
طلایی
١
نقره‌ای
٢٤
برنزی
١٨
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما