پرسش خود را بپرسید

در ترجمه هَلَکَ کدوم معنی درسته ؟ نابود شد یا نابود کرد ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٣٤

در ترجمه هَلَکَ کدوم معنی درسته ؟ 

نابود شد یا نابود کرد ؟ 

٣,٥٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٩

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به هیچ وجه به معنای نابود کرد نیست. به معنای نابود شد، مرد یاا درگذشت یا ویران شد هست.

 این مقایسه که ترجمه هر فعلی چون آخرش شد داره پس مجهوله درست نیست.

هَلَکَ اصلاً فعل لازمه، یعنی ناگذر اصلا ًمفعول نمی پذیره بنابراین برای ترجمه به فارسی مجبوریم به حالت مجهولی ترجمه کنیم.

نابود کرد معادل  هَلَّکَ از باب تفعیل  و  أهلَکَ  از باب إفعال هست. که متعدّی هستند.

٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣
تاریخ
٣ ماه پیش

صد در صد میشه نابود کرد

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

هَلَکَ ، فعل ، ماضی ، فَعَلَ یَفْعِلُ ، هلک ، صیغه1 ، معلوم، لازم و متعدی ، مبنی بر فتح ، مذکر ، سالم ، غائب ، مفرد

( هَلَکَ ) : هلاک شد ، نابود شد ، مُرد ، ( مختص به مرگ بد و فجیع است ) 

هَلَکَت النَفسُ : نفس و روح انسان به جهنم رفت و جهنمی شد . ( المنجد ) 

٧٠٤,٠٥٠
طلایی
٥٧٥
نقره‌ای
١٥,٧٦٥
برنزی
٨,٥٣٧
تاریخ
٤ ماه پیش

نابود کرد این دروسته چون در آخر نشانه        _َ      

داره‌‌

٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش

نابودشد........

٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش

صدردصد میشه نابود کرد
هَلَکَ :نابود کرد
هُلِکَ : نابود شد

-
٤ ماه پیش

هَلَکَ چون فعل معلومه میشه نابود کرد
توی افعاله مجهوله که فقط از افعال شدن استفاده میشه
اگر این مجهول بود میشد هُلِکَ اون موقع میشد نابود شد
توی افعال ماضی اگر حرف اول ُ. و حرف دوم ریشه فعل ِ. باشه میشه مجهول
اما هَلَکَ این شرایط رو ندارع پس مجهول نیست و میشه معلوم

-
٤ ماه پیش

پاسخ شما