پرسش خود را بپرسید

اضافه ی بیانیه یعنی چی؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٤٩

اضافه ی بیانیه یعنی چی؟

پرسش ادبیات فارسی یا ادبیات عرب

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در اضافه بیانی یا بیانیه کار مضاف الیه،  اشکار کردن نوع یا جنس مضاف  است  ،

 کفش چرمی ،کفش مضاف و چرمی مضاف  الیه که چرمی  بودن جنس کفش را بیان میکند،

حکومت اسلامی، که اسلامی بودن نوع حکومت را

بیان میکند،و کاربرد   این نوع اضافه در زبان فارسی و عربی  یکسان است

١٢,٥٣٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٣ ماه پیش

 اضافه بیانی: مضاف الیه جنس مضاف را بیان می کند.به این اضافه، اضافه جنسی هم می گویند. مانند:

انگشتر طلا، کاسه سفال، نگین فیروزه

این ترکیب اضافی خیلی شبیه ترکیب وصفی است زیرا انگشتر طلا است معنی میدهد، اما از آنجا که با افزودن تر یا ترین به مضاف الیه، ترکیب بدمعنی میشود، ترکیب وصفی قلمداد نمیشود.

مثلا: انگشتر زیبا وصفی است زیرا انگشتر زیباتر بدمعنی نیست. اما انگشتر طلاتر بدمعنی است.

٦٤,٣٨٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما