پرسش خود را بپرسید

معنی عبارت It's your turn چی میشه؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٧٢

معنی عبارت 

It's your turn...

١,١٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢٠

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنیش این میشه:

نوبت توئه ...

٢١,٨٩٢
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤١
برنزی
٢٤١
تاریخ
٥ ماه پیش

معنیش «نوبت تو هست یا نوبتت رسیده » میشه 

٣٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٤ ماه پیش

نوبت تو هست درسته..

تاریخ
٤ ماه پیش

نوبته توعه حالا

٣,١٧٤
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٩
تاریخ
٤ ماه پیش

حالا نوبت تو هست 

نوبت تو شد

٢,٣٦٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٦
برنزی
٢٧
تاریخ
٤ ماه پیش

معنی تحت الفظی یعنی نوبت تو هست ولی گاها استعاره از ورق زندگی انسان را داشته و به برگشتن ورق ث صفحع زندگی میباشد turn the page

٣,٥٠٩
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٥ ماه پیش

نوبت تو هست

٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما