پرسش خود را بپرسید

ترجمه متن More countries decreased the level and...

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٢

More countries decreased the level and prioritization of education spending with the onset of the COVID-19 pandemic. Half of the countries analyzed reduced their annual spending on education in 2020, compared to 28 percent in 2019, a trend observed in both higher and lower country income groups.

١,٢٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣٢

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کشورهای بیشتری با شروع همه گیری کووید-19 سطح و اولویت بندی هزینه های آموزشی را کاهش دادند. نیمی از کشورهای واکاوی شده هزینه های سالانه خود را برای آموزش در سال 2020 کاهش دادند ، در مقایسه با 28 درصد در سال 2019 ، روند مشاهده شده در هر دو گروه درآمد بالاتر و پایین تر کشور.

٣٦,١٩٨
طلایی
٨
نقره‌ای
٩٥
برنزی
٢٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما